1. اسفند ۷, ۱۳۹۶

  اهداف دوره متوسطه

  بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

  راهنماي طرح تدبير

  بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

  هجده توصیه کاربردی برای مدیران آموزشی موفق

    ۱) محیطی را فراهم می کنند که همه اشخاص در آن بتوانند موفق شوند. ۲) هدف های معین و قابل وصول دارند. ۳) می دانند که همکاران آنها چه آمادگی هایی دارند و چه کارهایی را می توانند بهتر انجام دهند. ۴) مطمئن هستند که تک تک همکارانشان، آنها را شناخته و دریافته اند. […]

  بهمن ۱۷, ۱۳۹۶

  دستورالعمل اجرايي برنامه تعالي مديريت مدرسه

  بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هنرستان‌ها (ارزشیابی پودمانی)

  ارزشیابی در هنرستان‌ها باید با استانداردهای شایستگی حرفه‌ی مورد نظر، مرتبط باشد و بر اساس آن‌ها تدوین شود. در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای، ابزارها و روش‌های گوناگونی را برای سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی می‌توان به کار برد. ارزشیابی به صورت مستمر انجام می‌شود و هنرجویان باید در همه‌ی پودمان‌ها (همان فصل‌های […]

  بهمن ۷, ۱۳۹۶

  همه اطلاعاتی که درباره هدایت تحصیلی باید بدانید

  بهمن ۱, ۱۳۹۶

  تهدیدات و فرصت های فضای مجازی

    فضای مجازی دنیایی است که امروزه همگان را به نوعی درگیر خود کرده و البته این دنیا هم تهدیدات و فرصت هایی دارد و بطور کلی می توان گفت برای تولید اطلاعات آموزشی و انتقال مطالب می توان از این فضا به عنوان یک فرصت استفاده کرد. این فضا، فضایی است که با جامعه […]

  دی ۱۰, ۱۳۹۶

  هجده توصیه کاربردی برای مدیران آموزشی موفق

      ۱( محیطی را فراهم می کنند که همه اشخاص در آن بتوانند موفق شوند. ۲( هدف های معین و قابل وصول دارند. ۳( می دانند که همکاران آنها چه آمادگی هایی دارند و چه کارهایی را می توانند بهتر انجام دهند. ۴( مطمئن هستند که تک تک همکارانشان، آنها را شناخته و دریافته […]

 2. store
  فروشگاه ایران کلاس