1. دسامبر 11, 2019

  طرح درس و سوال پودمان اخلاق حرفه اي

  جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: طرح درس اخلاق حرفه اي پودمان پنجم اخلاق حرفه اي   طرح درس و سوال پودمان اخلاق حرفه اي اخلاق حرفه ای شامل بایدها و نبایدهایی است که باید میان صاحبان حرفه ها و مشاغل با مشتریانشان و نیز میان اعضای یک صنف رعایت شود. با […]

  دسامبر 11, 2019

  پودمان اول مديريت توليد پايه يازدهم فني و حرفه اي و كاردانش

  جهت دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: پودمان اول مديريت توليد   پودمان اول مديريت توليد پايه يازدهم فني و حرفه اي و كاردانش وظایف مدیریت تولید: از وظایف مديريت توليد می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- پیش بینی تولید و عملیات: شما به عنوان یک مدیر تولید،می بایست تقاضای کالا و […]

  دسامبر 8, 2018

  سوال پودمان درس مديريت توليد پايه يازدهم فني وحرفه كاردانش

  سوال پودمان درس مديريت توليد پايه يازدهم فني وحرفه كاردانش   پودمان چهارم درس مدیریت تولید فنی و حرفه ای و کاردانش پایه یازدهم پودمان دوم درس مدیریت تولید فنی و حرفه ای و کاردانش پایه یازدهم پودمان سوم درس مدیریت تولید فنی و حرفه ای و کاردانش پایه یازدهم پودمان اول درس مدیریت تولید […]

  اکتبر 25, 2019

  سوال شايستگي غير فني الزامات محيط كار دهم هنرستان

  الزامات محيط كار این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که برای همۀ رشته های فنی و حرفه ای وکاردانش تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای […]

  دسامبر 11, 2019

  طرح درس و سوال پودماني درس مديريت توليد پايه يازدهم هنرستان

  طرح درس و سوال پودماني درس مديريت توليد پايه يازدهم هنرستان کلید پودمان سوم مدیریت تولید کلید تصحیح پودمان پنجم مدیریت تولید خرداد ۹۷ مدیریت تولید پودمان ۳ مدیریت تولید پودمان ۴ ارزشیابی پودمان دوم مدیریت تولید دی ماه  ۹۷-۹۶ آزمون پودمان پنجم مدیریت تولید خرداد ۹۷ کارت انبار امتحان پودمان ۵ کلید پودمان چهارم […]

  دسامبر 8, 2018

  انتخاب درس مديريت توليد يا كاربرد فناوري هاي نوين

  انتخاب درس مديريت توليد يا كاربرد فناوري هاي نوين www.iranclass.com در پايه يازدهم هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش درس انتخابي مديريت توليد و كاربرد فناوري هاي نوين در جدول درسي رشته هاي مختلف وجود دارد كه بر اساس جدول ضميمه نوع درس براي رشته هاي مختلف آورده شده است.   کتاب درسی […]

 2. store
  فروشگاه ایران کلاس