1. آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  سوال و كليد درس انسان و محيط زيست پايه يازدهم

  سوال و كليد درس انسان و محيط زيست پايه يازدهم کلید انسان و محيط زيست   پیشرفت فناوری و مداخله گسترده در طبیعت از سویی رفاه و آسایش بیشتری را برای انسان به ارمغان آورده و سبک زندگی ما را تا آنجا دگرگون ساخته است که بازگشت به زندگی گذشته برای انسان امروزی غیرممکن می […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  سوال و كليد درس تفكر و سواد رسانه اي خرداد ماه

  سوال و كليد درس تفكر و سواد رسانه اي خرداد ماه https://www.iranclass.com/wp-content/uploads/2018/11/تفكر-و-سواد-رسانه-اي.jpg کلید تفکر و سواد رسانه ای خرداد ۹۷ تفکر و سواد رسانه رسانه در زندگی ما از لحظات تنهایی تا محیط گرم خانواده، فضای آموزشی، اداری و هر جایی که بتوانید تصوّر کنید، نفوذ کرده است. اگر به تعداد روزنام هها، مجلّت، شبکه […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ تشريحي خرداد۹۷

  نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ تشريحي خرداد۹۷ نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ تشريحي خرداد۹۷     اين درس در هفته ۳ ساعت براي آموزش دانش آموزان در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این آمادگي دفاعي کسب دانش و شناخت دفاعی و سپس فراگیری مهارت های رزم و دفاع […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ خرداد ۹۶

  نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ خرداد ۹۶ نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ خرداد ۹۶ فروشگاه ايران كلاس https://www.iranclass.com [“نمونه سوال امتحاني درس آمادگي دفاعي پايه دهم با پاسخ تشريحي خرداد۹۶”] نمونه سوال امتحاني دهم آمادگی دفاعي با پاسخ خرداد ۹۶ درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني با پاسخ خرداد ۹۶

  سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني با پاسخ خرداد ۹۶ سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني با پاسخ خرداد ۹۶ فروشگاه ايران كلاس https://www.iranclass.com [“نمونه سوال امتحاني درس آمادگي دفاعي پايه دهم با پاسخ تشريحي خرداد۹۷”] سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني با پاسخ خرداد ۹۶ درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني خرداد ۹۶

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني خرداد ۹۶ نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني خرداد ۹۶ [“نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني باپاسخ تشريحي – خرداد ۱ -۹۶”] درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست. امام خمینی با اقدام انقلابی و دوراندیشی، مردم از جمله جوانان و نوجوانان […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني خرداد ۹۶

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني خرداد ۹۶ نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني خرداد ۹۶ [“نمونه سوال امتحاني درس آمادگي دفاعي پايه دهم با پاسخ تشريحي – خرداد ۹۶”] درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست. امام خمینی با اقدام انقلابی و دوراندیشی، مردم از جمله جوانان و […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶ نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶ [“نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني با پاسخ تشريحي دي ۱- ۹۶”] نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶ درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست. امام خمینی با اقدام […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶ نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶ [“نمونه سوال آمادگي دفاعي باپاسخ تشريحي -دهم انساني دي ۹۶”] نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۶ درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست. امام خمینی با اقدام انقلابی و دوراندیشی، […]

  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۵

  نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۵ نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۵ [“نمونه سوال درس آمادگي دفاعي با پاسخ تشريحي دي ۱ – ۹۵”] نمونه سوال درس آمادگي دفاعي دهم انساني دي ۹۵ درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست. امام خمینی با اقدام انقلابی […]

 2. store
  فروشگاه ایران کلاس