1. می 8, 2019

  پیک آدینه هفته سوم ارديبهشت ماه پايه اول تا ششم دبستان

  پیک آدینه هفته سوم ارديبهشت ماه پايه اول تا ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: پیک آدینه هفته سوم اردیبهشت اول دبستان پیک آدینه هفته سوم اردیبهشت پنجم دبستان.pdf پیک آدینه هفته سوم اردیبهشت چهارم دبستان.pdf پیک آدینه هفته سوم اردیبهشت دوم دبستان.pdf پیک آدینه هفته سوم اردیبهشت سوم […]

  می 7, 2019

  آزمون هاي عملكردي كليه كتب درسي پايه اول تا ششم دبستان

  آزمون هاي عملكردي كليه كتب درسي پايه اول تا ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: آزمونهای عملکردی تمام کتابهای درسی پایه اول تا ششم   آزمون هاي عملكردي چيست؟ – تکاليف و آزمون هاي عملکردي ، آموخته هاي فراگير را در حيطه هاي مختلف در عمل به کار مي […]

  می 7, 2019

  نمونه سوالات خرداد ماه درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان

  نمونه سوالات خرداد ماه درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: آزمون مطالعات اجتماعی خرداد ششم دبستان آزمون مطالعات اجتماعی خرداد ماه ششم دبستان   مطالعات اجتماعی چیست؟ انسانها امروزه در ارتباط تنگاتنگ با یكدیگر زندگی می كنند . و این ارتباطات طوری فواصل مكانی و […]

  می 7, 2019

  نمونه سوالات خرداد ماه درس فارسي پايه ششم دبستان

  نمونه سوالات خرداد ماه درس فارسي پايه ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: آزمون فارسی نوبت دوم(خردادماه)-سری پنجم ششم دبستان آزمون فارسی نوبت دوم(خردادماه)-سری چهارم ششم دبستان آزمون فارسی نوبت دوم(خردادماه)-سری سوم ششم دبستان آزمون واژگان فارسی پایان کتاب ششم دبستان     افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی […]

  می 7, 2019

  نمونه سوالات خرداد ماه درس هديه هاي آسمان پايه ششم دبستان

  نمونه سوالات خرداد ماه درس هديه هاي آسمان پايه ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: آزمون هدیه های آسمان خرداد ششم دبستان آزمون هدیه های آسمان خرداد ماه ششم دبستان آزمون هدیه های آسمان نوبت دوم(خردادماه)-سری دوم ششم دبستان آزمون هدیه های آسمان نوبت دوم(خردادماه)-سری سوم ششم دبستان.   […]

  می 7, 2019

  نمونه سوالات خرداد ماه درس علوم تجربي پايه ششم دبستان

  نمونه سوالات خرداد ماه درس علوم تجربي پايه ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: آزمون علوم تجربی خرداد ماه ششم دبستان آزمون علوم تجربی خردادماه ششم دبستان آزمون علوم نوبت دوم(خردادماه)-سری دوم ششم دبستان آزمون علوم نوبت دوم(خردادماه)-سری سوم ششم دبستان آزمون علوم نوبت دوم(خردادماه)-سری ششم -ششم دبستان آزمون […]

  می 7, 2019

  نمونه سوالات خرداد ماه درس رياضي پايه ششم دبستان

  نمونه سوالات خرداد ماه درس رياضي پايه ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: آزمون دوره ای ریاضی کل کتاب ششم دبستان آزمون ریاضی خرداد ریاضی ششم دبستان آزمون ریاضی خرداد ششم دبستان بانک سوالات خرداد همراه با پاسخ ریاضی ششم بانک سوالات ریاضی خرداد همراه با پاسخنامه ششم دبستان […]

  می 6, 2019

  ریاضی ششم فیلم آموزشی تبدیل واحد مساحت

  ریاضی ششم فیلم آموزشی تبدیل واحد مساحت   جهت دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد:   روشهای یادگیری آسان در ریاضی موارد زیر جزء روش های یادگیری آسان در ریاضی است که می تواند راهنمای مناسبی برای تقویت ریاضی شما دانش آموزان عزیز باشد: ۱- تغییر نگرش خود نسبت به درس ریاضی برای شروع باید […]

  می 6, 2019

  پکیج آزمون های جامع اردیبهشت و خرداد پایه ششم دبستان

  پکیج آزمون های جامع اردیبهشت و خرداد پایه ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: پکیج آزمونهای جامع اردیبهشت و خرداد پایه ششم دبستان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ چگونه امتحاني موفق داشته باشيم؟ براي موفقيت در هر كاري دو عامل مهم دخيل است يكي انتخاب راه و […]

  می 6, 2019

  پیک آدینه هفته دوم ارديبهشت ماه پايه اول تا ششم دبستان

  پیک آدینه هفته دوم ارديبهشت ماه پايه اول تا ششم دبستان   جهت دانلود بر روي لينك هاي زير كليك نماييد: پیک آدینه هفته دوم اردیبهشت پایه اول پیک آدینه هفته دوم اردیبهشت پایه پنجم پیک آدینه هفته دوم اردیبهشت پایه چهارم پیک آدینه هفته دوم اردیبهشت پایه دوم پیک آدینه هفته دوم اردیبهشت پایه […]

 2. store
  فروشگاه ایران کلاس