1. ژانویه 7, 2020

  راهنماي عملي تكاليف مهارت محور دوره ابتدايي

  راهنماي عملي تكاليف مهارت محور دوره ابتدايي   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: راهنماي عملي تكاليف مهارت محور دوره ابتدايي     تکاليف درسي در نظام آموزشي و در برنامه ريزي هاي آموزشي در کشور ما از اهميت ويژه اي برخوردار است. بطوريکه بيشتر نتايج حاصل از يادگيري و فعاليت […]

  ژانویه 7, 2020

  شعر صوتي درس فارسي و نگارش نشانه اي اول ابتدايي

  شعر صوتي درس فارسي و نگارش نشانه اي اول ابتدايي   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد:   ارکان زبان آموزی :  ۱: شنیدن  ۲: گفتن  ۳: خواندن  ۴: نوشتن دو رکن شنیدن و خواندن برای دریافت پیام اس دو رکن گفتن و خواندن برای انتقال پیام است ۱: شنیدن: انسانی […]

  ژانویه 7, 2020

  اشعار تشويقي زير نويس فعاليت هاي دانش آموزان مقطع دبستان

  اشعار تشويقي زير نويس فعاليت هاي دانش آموزان مقطع دبستان   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: اشعار تشويقي زير نويس فعاليت هاي دانش آموزان     ۱ صد آفرین مرحبا عزیز دل بابا صد آفرین مرحبا بنده خوب خدا صد آفرین مرحبا که زود میخوابی شبها صد آفرین مرحبا با […]

  ژانویه 7, 2020

  آزمون درس فارسي و نگارش نشانه ك اول ابتدايي

  آزمون درس فارسي و نگارش نشانه ك اول ابتدايي   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: آزمون درس فارسي نشانه ك اول ابتدايي     ارکان زبان آموزی :  ۱: شنیدن  ۲: گفتن  ۳: خواندن  ۴: نوشتن دو رکن شنیدن و خواندن برای دریافت پیام اس دو رکن گفتن و خواندن […]

  ژانویه 7, 2020

  كار برگ درس فارسي و نگارش نشانه ي اول ابتدايي

  كار برگ درس فارسي و نگارش نشانه ي اول ابتدايي   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: كاربرگ درس فارسي نشانه ي اول ابتدايي   ارکان زبان آموزی :  ۱: شنیدن  ۲: گفتن  ۳: خواندن  ۴: نوشتن دو رکن شنیدن و خواندن برای دریافت پیام است دو رکن گفتن و خواندن […]

  ژانویه 5, 2020

  قطار مي كاربردي فارسي اول ابتدايي

  قطار مي كاربردي فارسي اول ابتدايي   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: قطار مي كاري فارسي اول ابتدايي     ارکان زبان آموزی :  ۱: شنیدن  ۲: گفتن  ۳: خواندن  ۴: نوشتن دو رکن شنیدن و خواندن برای دریافت پیام اس دو رکن گفتن و خواندن برای انتقال پیام است […]

  ژانویه 5, 2020

  كتاب كار رياضي ويژه دانش آموزان ديرآموز اول ابتدايي

  كتاب كار رياضي ويژه دانش آموزان ديرآموز اول ابتدايي   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: كتاب كار رياضي ويژه دانش آموزان ديرآموز اول ابتدايي     ویژگی های دانش‌آموزان دیرآموز: دانش آموزان دیرآموز در مقایسه با کودکان عادی دارای رفتارهای سازشی ضعیف تر و قابلیت یادگیری کمتری هستند. این گروه […]

  ژانویه 5, 2020

  كتاب ديكته شب دانش آموزان اول دبستان

  كتاب ديكته شب دانش آموزان اول دبستان   جهت مشاهده و دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد: كتاب ديكته شب دانش آموزان اول دبستان کتاب فارسی – اول دبستان زبان فارسی نه‌تنها میراث ارجمند گذشته و نگاهبان وحدت و رمز هویت ملّی ماست، بلکه تکیه‌گاه رشد و شکوفایی فرهنگ و ارزش‌ها نیز هست؛ بنابراین […]

  دسامبر 30, 2019

  قواعد و علائم نوشتاري و نكات دستوري درس فارسي

  قواعد و علائم نوشتاري و نكات دستوري درس فارسي   علامت هاي سجاوندي نقطه ( . ): نقطه علامت وقف وسکوت بزرگ در خواندن رانشان می دهدونشانه ی تمام شدن جمله است نقطه-ویرگول ( ؛ علامت وقف یادرنگی است بیشترازویرگول وکمتر از نقطه دونقطه ( : ) : موارد استفاده از این علامت به شرح […]

  دسامبر 29, 2019

  چند بازي براي رفع اشكالات املايي دانش آموزان اول دبستان

  چند بازي براي رفع اشكالات املايي دانش آموزان اول دبستان   اشكالات املایی دانش آموزان از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی ، تاثیرلهجه ها وگویش های محلی دانش آموزان وفرایندهای آوایی حذف تبدیل افزایش به وجود می آیند که از دیدگاه روان شناختی از مواردزیر سرچشمه می گیرند: الف) ضعف در حساسیت […]

 2. store
  فروشگاه ایران کلاس