1. نوامبر 29, 2019

  امتحان نهايي علوم و معارف قرآني ۳ رشته معارف اسلامي

  امتحان نهايي علوم و معارف قرآني ۳ رشته معارف اسلامي

  نوامبر 5, 2019

  امتحان نهايي درس سلامت و بهداشت كليه رشته هاي نظري

  امتحان نهايي درس سلامت و بهداشت كليه رشته هاي نظري

  نوامبر 5, 2019

  امتحان نهايي علوم وفنون ادبي ۳ رشته انساني و معارف

  امتحان نهايي علوم وفنون ادبي ۳ رشته انساني و معارف   جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي علوم و فنون ادبي ۳ – شهريور ۹۸ امتحان نهايي علوم و فنون ادبي ۳ – خرداد ۹۸   کتاب علوم و فنون ادبی (۳) – پایه دوازدهم ادب و فرهنگ ایران اسلامی، عصاره […]

  نوامبر 5, 2019

  امتحان نهايي درس فلسفه ۲ رشته انساني و معارف اسلامي

  امتحان نهايي درس فلسفه ۲ رشته انساني و معارف اسلامي   جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي فلسفه ۲ – شهريور ۹۸ امتحان نهايي فلسفه ۲ – خرداد ۹۸   فلسفه چيست؟ در حقيقت، هيچ گاه نمي توان گفت فلسفه چيست؛ يعني هيچ گاه نمي توان گفت: فلسفه اين است و […]

  نوامبر 3, 2019

  امتحان نهايي درس عربي ۳ رشته علوم و معارف اسلامي

  امتحان نهايي درس عربي ۳ رشته علوم و معارف اسلامي   جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي عربي۳ علوم و معارف شهريور ۹۸ امتحان نهايي عربي ۳ – خرداد ۹۸   چگونه زبان عربی را یاد بگیریم؟ بعد از برگزاری دوره‌های متعدد آموزش زبان عربی (فصیح و لهجه، ترجمه و فهم […]

  نوامبر 3, 2019

  امتحان نهايي درس عربي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني

  امتحان نهايي درس عربي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني   جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي عربي تخصصي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني- خرداد ۹۸ امتحان نهايي عربي ۳ – شهريور ۹۸     چگونه زبان عربی را یاد بگیریم؟ بعد از برگزاری دوره‌های متعدد آموزش زبان عربی (فصیح […]

  نوامبر 3, 2019

  امتحان نهايي رياضي و آمار ۳ رشته انساني و معارف

  امتحان نهايي رياضي و آمار ۳ رشته انساني و معارف جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي رياضي و آمار ۳ – شهريور ۹۸ امتحان نهايي رياضي و آمار ۳ – خرداد ۹۸   کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب‌های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده […]

  نوامبر 3, 2019

  امتحان نهايي درس جغرافيا ۳ رشته ادبيات و علوم انساني

  امتحان نهايي درس جغرافيا ۳ رشته ادبيات و علوم انساني   جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي جغرافيا ۳ – شهريور ۹۸ امتحان نهايي جغرافيا ۳ – خرداد ۹۸   در سند برنامۀ درسی ملی، در بخش ضرورت و کارکرد حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی بر مطالعۀ […]

  نوامبر 3, 2019

  امتحان نهايي جامعه شناسي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني

  امتحان نهايي جامعه شناسي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني   جهت مشاهده بر روي لينك زير كليك نماييد: امتحان نهايي جامعه شناسي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني خرداد ۹۸ امتحان نهايي جامعه شناسي ۳ – شهريور ۹۸   کتاب جامعه شناسی (۳) – پایه دوازدهم در کتاب حاضر همانند کتاب‌های جامعه‌شناسی ۱ و […]

  نوامبر 3, 2019

  امتحان نهايي تعليمات ديني ۳ رشته ادبيات و علوم انساني

  امتحان نهايي تعليمات ديني ۳ رشته ادبيات و علوم انساني

 2. store
  فروشگاه ایران کلاس