1. گام های مهم برای نوشتن یک طرح درس مناسب (روشهای نوین تدریس)
  دسامبر 29, 2019

  گام های مهم برای نوشتن یک طرح درس مناسب (روشهای نوین تدریس)

  گام های مهم برای نوشتن یک طرح درس مناسب (روشهای نوین تدریس)

  ۱- اهداف بايد به طور مستقيم قابل اندازه گيري باشند. ( در اين باره در بخش ارزشيابي بيشتر صحبت خواهيم کرد. ) به عبارت ديگر مطمئن باشيد که مي توانيد تعيين کنيد به اهداف خود رسيده ايد يا نه. واضح است که در يک درس مي توانيد بيش از يک هدف را دنبال کنيد. 

  ۲- براي معني دارتر کردن اهدافتان، مي توانيد هم هدفهاي کلي و هم اهداف جزئي را در آن بگنجانيد. اهداف کلي شامل هدفهاي نهايي طرح درس است مثلاً ” آشنا شدن با نحوه جمع دو عدد “. اما اهداف جزئي بيشتر به همان مواردي که در بالا ذکر شد شباهت دارند.

   

  -۳ ممکن است براي تعيين مواد و موارد مورد نياز درستان لازم باشد تا انتهاي کار صبر کنيد، اما جاي نوشتن آنها در ابتداي طرح درس است. به اين ترتيب اگر کس ديگري بخواهد از طرح درس شما استفاده کند، قبل از هر چيز مي تواند ببيند وسايل مورد نياز را در اختيار دارد يا نه.

  مطمئن شويد تمام چيزهاي لازم را نوشته ايد تا در ميانه کار و يا هنگام اجراي درس مشکلي برايتان پيش نيايد.

  -۴ ممکن است مايل باشيد پيش درآمدي هم بنويسيد. اين پيش در آمد راهي است براي وارد شدن به طرح درس و جلب علاقه و توجه دانش آموزان نسبت به موضوعي که درس مي دهيد. يک مثال خوب در اين مورد، تدريس کسرهاست.

  معلم مي تواند درس را با اين سوال شروع کند که اگر بخواهيم پيتزايي را بين ۵ دوست به اندازه هاي مساوي تقسيم کنيم چه راه حلي داريم و به آنها بگويد که اگر کار با کسرها را ياد بگيرند، مي توانند اين کار را به سادگي انجام دهند.

  -۵ حالا بايد روند کار را گام به گام بنويسيد، تا بتوان با انجام همه مراحل به اهداف تعيين شده رسيد. اين قسمت صرفا گفتن اينکه معلم بايد اين کار را بکند و آن چيز را بگويد نيست،  بلکه تمام فعاليتهاي مرتبطي که معلم بايد انجام دهد، در اين مرحله فهرست مي شود.

  مثلا براي درس ۲+۲ ميتوانيد روند کار را به صورت زير بنويسيد:

   

  الف : معلم به هر بچه، ۲ مکعب مي دهد.
  ب : معلم از بچه ها مي خواهد که روي کاغذ بنويسند چند مکعب دارند. 
  ج : بعد بچه ها بايد يک علامت + زير عدد دو بنويسند مانند اين :

  ۲ 
  +

  د: معلم به هر دانش آموز ۳ مکعب ديگر هم مي دهد. 
  ه : از دانش آموزان خواسته مي شود که تعداد مکعبهاي تازه را هم زير ۲ بنويسند،مانند اين: 
   

  ۲ 
  ۳ +

  و : حالا بچه ها بايد يک خط زير عدد ۳ بکشند، به اين شکل :
   

  ۲ 
  ۳  + 
  _____
   

  ز : از دانش آموزان بپرسيد با چند تا مکعب شروع کرده بودند، چند تا به آن اضافه کردند و در آخر چند مکعب دارند.
  ۶ -بعد از تمام شدن روند کار، ممکن است بخواهيد زماني براي تمرين فردي بچه ها درنظر بگيريد.

  مثلا ممکن است به بچه ها وقت بدهيم تا اعداد متفاوتي را با استفاده از مکعبهايي که دوستانشان به آنها مي دهند جمع کنند. 

  ۷ -درست قبل از رسيدن به مرحله ارزشيابي مي توانيد از يک پايان براي درس استفاده کنيد. يک ايده خوب براي اين کار بازگشتن به پيش درآمد است مثلا از بچه ها بپرسيد حالا که کسرها را بلد هستند، چطور پيتزايشان را تقسيم خواهند کرد.

   

  ۸-حالا بايد بخش ارزشيابي کارتان را بنويسيد. اکثر طرح درسها لزوما نيازي به امتحان ندارند، اما تقريبا تمام آنها به نوعي ارزشيابي يا برآورد از اينکه آيا اهداف مورد نظر برآورده شده اند يا نه احتياج دارند. کليد نوشتن ارزشيابي خوب در اين است که مطمئن باشيد که ارزيابي شما، مشخصا رسيدن يا نرسيدن به اهداف را اندازه مي گيرد.

   

  بنابراين بايد بين اهداف و ارزشيابي وابستگي مستقيم وجود داشته باشد.

  فرض کنيد که هدف، توانايي جمع کردن دو عدد تک رقمي با هم باشد، ارزشيابي را مي توان به اين صورت انجام داد که بچه ها تک تک به نزد معلم بروند و با گرفتن مکعب از او عمل جمع را روي کاغذ براي او نشان دهند.

  ۹-براي دانش آموزان کم توان و معلول و کودکان پيشرو هم بايد تطابقهايي در نظر گرفته شود. مثلا تک تک اضافه کردن مکعبها براي دانش آموز کم توان و اضافه کردن ۹ به ۱۳ براي دانش آموزان تيز هوش. براي اين کار بهترين راه اين است که تفاوتهاي فردي دانش آموزانتان را در نظر بگيريد.

   

  ۱۰ -اضافه کردن ” بخش ارتباطي ” هم ايده خوبي است که نشان مي دهد چگونه اين طرح درس مي تواند با ساير موضوعات تلفيق شود. مثلا به جاي مکعبها مي توان از دانش آموزان خواست اول ۲ سيب و بعد ۳ سيب ديگر را رنگ کنند تا هنر هم با اين درس ترکيب شود.

   

  حتي شايد بهتر باشد که هر کدام از سيبها را با بافت متفاوتي رنگ آميزي کنند. با وارد کردن موضوعات و کارهاي فراوان، مي توان واحدهاي تماتيک پيچيده اي پديد آورد که موضوعات مرتبط را از ديدگاههاي بسيار بررسي مي کند. تکرار يک موضوع در قالبهاي فراوان ما را از باقي ماندن آن در ذهن دانش آموزان مطمئن مي کند.

  خوب تمام شد! اگر دستورالعمل بالا را انجام داده باشيد، حالا يک طرح درس موفق نوشته ايد که مي تواند به درد خودتان و ساير معلم ها هم بخورد. براي اين که در اين کار مهارت پيدا کنيد، بهترين راه خواندن طرح درسهاي ديگران و معلمان با تجربه است. امتحان کنيد!

  نمونه پيش نويس يک طرح

   

  گام اول: مشخصات

  برای ثبت مشخصات می توانید از این فرم استفاده کنید.

   

  گام دوم: اهداف محتوايي و شناختي

  به اين سوالات پاسخ دهيد:

    مي خواهيد دانش آموزانتان چه چيزي را بدانند يا قادر به انجام چه کاري باشند.

    انتظار داريد دانش آموزان چه دانش، مهارت، استراتژي يا رفتاري را بياموزند.

    دانش آموزان چه محتوا يا مفهوم مهمي را ياد مي گيرند؟

     در اين باره به چه استانداردهايي بايد مراجعه کرد؟

  برای این کار می توانید از این فرم استفاده کنید.

  گام سوم: سؤالات راهنماي درس
   

    چرا بچه ها بايد به اين موضوع علاقه نشان دهند يا آن را بدانند؟

    چه سؤالات بحث برانگيزي در مورد اين درس وجود دارد؟

    چه سؤالاتي دانش آموزان را کمک مي کند تا بر جنبه هاي مهم موضوع تمرکز کنند؟ 

  گام چهارم: ارزشيابي

  چطور مي فهميد بچه ها به اهداف مورد نظر رسيده اند؟

    از چه ابزارهايي براي ارزشيابي استفاده مي کنيد؟

    دانش آموزان چگونه در ارزشيابي مشارکت خواهند کرد؟

    چگونه خود را ارزيابي مي کنند؟

    تکنولوژي چه نقشي در ارزشيابي خواهد داشت؟

  گام پنجم: ارتباطات
   

    کداميک از نيازها، علايق و دانسته هاي قبلي دانش آموزان مي تواند مبنايي براي اين درس باشد؟

    ممکن است دانش آموزان با چه مشکلات مفهومي اي روبرو شوند؟

    چگونه مي توان اين درس را به ساير موضوعات درسي مرتبط کرد؟ 

  گام ششم: فعاليتهاي يادگيري

  بچه ها بايد چه فعاليتهاي يادگيري مشارکتي و با ارزشي را انجام دهند؟

    چگونه مي توانند دانش و مهارت بيندوزند، دانايي، توانايي و خلاقيت خود را نشان دهند و يادگيري را مديريت کنند؟

    به چه دلائلي مي توان گفت اين درس چالش برانگيز، بين رشته اي يا ويژه است؟

    استفاده از تکنولوژي چگونه به يادگيري دانش آموزان کمک مي کند؟
  برای این کار می توانید از این فرم استفاده کنید.

  گام هفتم: استراتژيهاي تدريس

  از چه تمرين هايي براي درس استفاده خواهيد کرد؟

    محيط اطرافتان چه اثري بر يادگيري اين فعاليتها دارد؟

     نقش شما چيست؟

    نقش دانش آموزان در يادگيري درس چيست؟

  مديريت:

  ۱-روشن است که دانش آموزان بايد کي،کجا و چگونه کار کنند: کلاس، آزمايشگاه، گروهي و يا … ؟

    نيازهاي دانش آموزان را چگونه برآورده مي کنيد؟

    اين درس براي يادگيري فردي چه تغييراتي بايد بکند؟

    چگونه از منابع اضافي استفاده مي کنيد؟

   

  منبع : روشهای نوین تدریس از دکتر محرم آقا زاده 

   

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس