1. توصيه هاي مفيد درس خواندن یک هفته قبل از امتحانات!
  07/05/2019

  بارم بندی تمام دروس پایه هفتم هشتم نهم سال 98-97

  بارم بندی تمام دروس پایه هفتم هشتم نهم سال 98-97

   

  جهت دانلود بر روي لينك زير كليك نماييد:

  بارم بندی تمام دروس پایه هفتم هشتم نهم سال 98-97

   

  اشتباه متداول فراواني ميان دانش آموزان در خصوص درس خواندن وجود دارد که شب بيداري، مثال بارز آن است.  بهترين کار براي دانش آموزان، درس خواندن در روز و خواب به موقع شبانه است. بيداري شبانه براي درس خواندن و خواب تا دم ظهر، روش مناسبي براي درس خواندن نيست…

   

  امتحانات درسي» نه تنها از نظر آموزشي موضوعي مهم به شمار مي رود، بلکه از جنبه هاي ديگري نيز اهميت دارد.امتحانات دانش آموزان هر يک از خانواده ها را به اندازه هاي متفاوتي تحت تأثير قرار مي دهد و گاه حتي به عنوان مهمترين سوژه خانواده در مي آيد. بررسي موضوع «امتحانات» و ابعاد آن کار ساده اي نيست و متغيرهاي متعددي را در اين باره مي توان مد نظر قرار داد.

  يکي ازمتغيرهاي مؤثر در موضوع امتحانات، مقطع تحصيلي دانش آموزان است.امتحانات در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي که مقدمه کنکور است آثار متفاوتي بر جاي مي گذارد. يک متغيرديگر، تيپ شخصيتي دانش آموز و والدين است.

  بر اساس تيپ شخصيتي، خانواده ها رفتارهاي متفاوتي درباره امتحانات دارند.مسائل انگيزشي نيز متغيري قابل توجه است. به اندازه علاقمندي دانش آموزان به درس و تحصيلات و به ميزان پيشرفت تحصيلي آنان، عکس العمل هاي گوناگوني در خانواده ها ديده مي شود.

  مدرسه نيز متغيري تأثيرگذار است.

  قوت و ضعف عملکرد مدارس و انتظارات عوامل آموزشگاهي در نگرش دانش آموز و والدين به امتحانات و همچنين پيشرفت تحصيلي مؤثر است.متغير ديگري که مي تواند مورد توجه قرار گيرد مسائل اقتصادي خانواده هاست. والدين به ميزان

  توانايي هاي مالي، ممکن است از راهکارهاي متفاوتي براي درس خواندن و امتحانات فرزندشان استفاده کنند.

  به همين ترتيب از متغيرهاي ديگري چون سوابق تحصيلي، عوامل محيطي، نقش معلم و غيره نيز مي توان صحبت کرد.

  هر يک از متغيرهاي مورد اشاره، زمينه هاي زيادي براي بحث و بررسي دارند.

  اما امتحانات آخر سال دانش آموزان، طيف وسيع تري از مسائل را در بر مي گيرد چرا که:

  1- اين امتحانات آخرين فرصت تحصيلي دانش آموزان محسوب مي شود.

  2- براساس کارنامه اين امتحانات در خصوص ادامه روند تحصيلي دانش آموزان تصميم گيري به عمل مي آيد.

  3- امتحانات پاياني به ايام تابستان متصل مي شود و لذا نتايج آن تا حد زيادي تعيين کننده برنامه هاي خانواده براي تابستان است.

  4- براساس نگرشي رايج که درست و غلط بودن آن جاي بحث دارد،

  امتحانات پاياني ملاک ارزيابي وضعيت تحصيلي دانش آموز است

  و نه فقط از نظر صدور کارنامه نهايي، بلکه جنبه هاي ديگر نيز ملاک قضاوت قرار مي گيرد.

  با توجه به مسائل عنوان شده تا اين قسمت، مناسب تر آن است که

  موضوع امتحانات پاياني، نه به عنوان موضوعي تک بعدي بلکه به صورت طيفي از مسائل مرتبط مورد عنايت قرار گيرد.

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس