1. اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

  شش استاندارد حرفه اي براي عملكرد معلمان استراليا

  شش استاندارد حرفه اي براي عملكرد معلمان استراليا

  ۱⃣دانش حرفه ای

  ۱-۱شناخت دانش آموزان و نحوه یادگیری آن ها
  ۲-۱ توسعه فیزیکی، اجتماعی و فکری و ویژگی های دانش آموزان
  ۳-۱ درک نحوه یادگیری دانش آموزان
  ۴-۱ اشنایی با دانش آموزان با زمینه های زبان، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و اقتصادی متنوع آن ها
  ۵-۱ استراتژی آموزشی
  ۶-۱ اشنایی با نیازهای یادگیری دانش آموزان متفاوت
  ۷-۱ استراتژی برای حمایت از مشارکت کامل دانش آموزان کم توانا

  ۲⃣ محتوای و نحوه آموزش آن
  ۲٫۱ محتوا اموزش و استراتژی آموزش
  ۲٫۲ انتخاب محتوا و سازماندهی آن
  ۲٫۳ برنامه درسی، ارزیابی و گزارشگری
  ۲٫۴ درک و احترام به افراد
  ۲٫۵ استراتژی سواد آموزی و حسابداری
  ۲٫۶ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
  تمرین حرفه ای

  ۳⃣پیاده سازی تدریس مؤثر
  ۳٫۱ ایجاد اهداف یادگیری چالش برانگیز
  ۳٫۲ طراحی و برنامه ریزی تدریس
  ۳٫۳ استفاده از استراتژی های آموزشی متناسب
  ۳٫۴ انتخاب و استفاده از منابع مختلف
  ۳٫۵ استفاده از ارتباط موثر در کلاس درس
  ۳٫۶ ارزیابی و بهبود برنامه های آموزشی
  ۳٫۷ درگیر کردن والدين در فرایند یادگیری

  ۴⃣ ایجاد و حفظ محیط یادگیری حمایتی و ایمن
  ۴٫۱ مشارکت دانش آموزان
  ۴٫۲ مدیریت فعالیت های کلاس درس
  ۴٫۳ مدیریت رفتارهای چالش برانگیز
  ۴٫۴ حفظ ایمنی دانش آموزان
  ۴٫۵ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایمن، مسئولانه و اخلاقی

  ۵⃣ ارزیابی، ارائه بازخورد و گزارش در مورد یادگیری دانش آموزان
  ۵٫۱ ارزیابی جامع دانش آموزان
  ۵٫۲ ارائه بازخورد به دانش آموزان
  ۵٫۳ قضاوت های سازنده و قابل مقایسه ای
  ۵٫۴ تفسیر داده های گرداوری شده درباره پیشرفت دانش آموزان
  ۵٫۵ گزارش پیشرفت تحصیلی به مدرسه و والدین

  ۶⃣توسعه ای حرفه ای خود و مشارکت در برنامه های مرتبط
  ۶٫۱ شناسایی و برنامه ریزی نیازهای آموزشی حرفه ای
  ۶٫۲ مشارکت در آموزش حرفه ای و بهبود عملکرد
  ۶٫۳ اشتراک گذاری مهارت ها با همکاران و بهبود عملکرد
  ۶٫۴ آموزش حرفه ای و بهبود یادگیری دانش آموزان
  ۶,۵ رعایت اخلاق و مسئولیت های حرفه ای
  ۶,۶ مطابق با الزامات قانونی، اداری و سازمانی
  ۶,۷ مشارکت با شبکه های آموزشی حرفه ای و جوامع وسیع تر

  :books:منبع: Australian Professional Standards for Teachers

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس