1. کلاس‌های درس متفاوتی که در فنلاند برگزار می‌شود گشتی در مدارس و نظام آموزشی دور دنیا اطلاعات و ایده‌هایی نو برای تحصیل و فعالیت در این حوزه را القا می‌کند. کلاس‌های درس متفاوتی که در فنلاند برگزار می‌شود میگنا: درسی به نام «ریاضی» در مدارس وجود ندارد؛ کار‌های ریاضی سنگین برای آنکه به نتیجه برسد همواره به پایه‌ قوی در دستور زبان، تکنولوژی و تاریخ نیاز دارند بنابراین کمی عجیب است که مدارس آمریکایی این موارد را از هم جدا می‌کنند؛ در فنلاند، مدارس یک رویکرد متفاوت را دنبال می‌کنند و به جای آنکه این مواد درسی جداگانه آموزش داده می‌شود، همه موارد با هم در نظر گرفته می‌شود. در مدارس فنلاند به جای تمرکز بر یک موضوع مانند ریاضی، دانش آموزان و معلمان در کنار هم نشسته و یک موضوع در دنیای واقعی که به آن علاقه دارند مانند تغییرات آب و هوایی را انتخاب می‌کنند؛ سپس این موضوع از زوایای مختلف بحث می‌شود و مسائلی مانند علم پشت آن چیست؟ چگونه کشور‌ها برای مقابله با آن برنامه ریزی دارند؟ مورد توجه است. کلاس‌های درسی که دوره‌های آموزشی متفاوت دارند این مطالعات مبتنی بر موضوع، فرصتی برای آمیختن یک دسته مهارت‌هاست؛ بچه‌ها به صورت جامع موضوعات را یاد می‌گیرند و از مهارت‌های دنیای واقعی (مانند استفاده از تکنولوژی) برای مقابله با موضوع به همان شیوه‌ای که به عنوان یک بزرگسال می‌توانند اثرگذار باشند، بهره می‌گیرند. مدارس فنلاند فوق العاده هستند؛ طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد، سیستم مدرسه ابتدایی این کشور در سال ۲۰۱۶ در رتبه اول جهان قرار گرفت و این در حالی است که ایالات متحده در رتبه ۳۹ قرار دارد؛ به طور خلاصه مطالب بسیاری برای یادگیری از فنلاند داریم. فنلاند از سال ۱۹۸۰ تاکنون با یادگیری مبتنی بر پدیده پیش رفته است؛ دیگر مدارس در سراسر جهان هم به این شکل وجود دارد، اما با توجه به تغییر برنامه در اوت ۲۰۱۶، هر مدرسه در فنلاند شروع به اضافه کردن این دوره‌های ویژه مبتنی بر موضوع می‌کند و هر مدرسه قادر خواهد بود مشخصات این ایده را به بهترین شکل مناسب سازی سازد. کلاس‌های درسی که دوره‌های آموزشی متفاوت دارند آموزش و پرورش فرآیندی پیچیده است، اما اگر موضوع یا فردی است که ما باید توجه کنیم، این فنلاند است
  اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

  کلاس‌های درس متفاوتي كه در مدارس فنلاند برگزار می‌شود

  کلاس‌های درس متفاوتي كه در مدارس فنلاند برگزار می‌شود

   

  گشتی در مدارس و نظام آموزشی دور دنیا اطلاعات و ایده‌هایی نو برای تحصیل و فعالیت در این حوزه را القا می‌کند.

   درسی به نام «ریاضی» در مدارس وجود ندارد؛ کار‌های ریاضی سنگین برای آنکه به نتیجه برسد همواره به پایه‌ قوی در دستور زبان، تکنولوژی و تاریخ نیاز دارند بنابراین کمی عجیب است که مدارس آمریکایی این موارد را از هم جدا می‌کنند؛ در فنلاند، مدارس یک رویکرد متفاوت را دنبال می‌کنند و به جای آنکه این مواد درسی جداگانه آموزش داده می‌شود، همه موارد با هم در نظر گرفته می‌شود.

  در مدارس فنلاند به جای تمرکز بر یک موضوع مانند ریاضی، دانش آموزان و معلمان در کنار هم نشسته و یک موضوع در دنیای واقعی که به آن علاقه دارند مانند تغییرات آب و هوایی را انتخاب می‌کنند؛ سپس این موضوع از زوایای مختلف بحث می‌شود و مسائلی مانند علم پشت آن چیست؟ چگونه کشور‌ها برای مقابله با آن برنامه ریزی دارند؟ مورد توجه است.

  کلاس‌های درسی که دوره‌های آموزشی متفاوت دارند این مطالعات مبتنی بر موضوع، فرصتی برای آمیختن یک دسته مهارت‌هاست؛ بچه‌ها به صورت جامع موضوعات را یاد می‌گیرند و از مهارت‌های دنیای واقعی (مانند استفاده از تکنولوژی) برای مقابله با موضوع به همان شیوه‌ای که به عنوان یک بزرگسال می‌توانند اثرگذار باشند، بهره می‌گیرند.

  مدارس فنلاند فوق العاده هستند؛ طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد، سیستم مدرسه ابتدایی این کشور در سال ۲۰۱۶ در رتبه اول جهان قرار گرفت و این در حالی است که ایالات متحده در رتبه ۳۹ قرار دارد؛ به طور خلاصه مطالب بسیاری برای یادگیری از فنلاند داریم.

  فنلاند از سال ۱۹۸۰ تاکنون با یادگیری مبتنی بر پدیده پیش رفته است؛ دیگر مدارس در سراسر جهان هم به این شکل وجود دارد، اما با توجه به تغییر برنامه در اوت ۲۰۱۶، هر مدرسه در فنلاند شروع به اضافه کردن این دوره‌های ویژه مبتنی بر موضوع می‌کند و هر مدرسه قادر خواهد بود مشخصات این ایده را به بهترین شکل مناسب سازی سازد.

  کلاس‌های درسی که دوره‌های آموزشی متفاوت دارند آموزش و پرورش فرآیندی پیچیده است، اما اگر موضوع یا فردی است که ما باید توجه کنیم، این فنلاند است

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس