1. مدرسه محوری یا تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه در مدارس دولتی
  اسفند ۱۷, ۱۳۹۷

  مدرسه محوری یا تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه در مدارس دولتی

  مدرسه محوری یا تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه در مدارس دولتی

   

  مدرسه محوری یا تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه، یک بازنگری در مدارس، به ویژه مدارس دولتی است که انحصار قدرت تصمیم گیری را از یک سازمان مرکزی، کاهش داده و منجر به افزایش دادن سطح دخالت و درگیری مدرسه می شود.

  به طور کلی در شکل گیری هر مفهوم عوامل متعددی دخالت دارند. نظام های آموزشی از بالا به صورت متمرکز در قالب برنامه های مشخص برای همه افراد به گونه یکنواخت دیکته می شود اما چندی است که مسئولان نظام آموزشی متوجه این حقیقت شده اند که این تدابیر هماهنگ شده و یکسان برای حل مسائل پیچیده مدارس کافی نیست، از این رو  سیاست مدرسه محوری برای پاسخ به این نیاز و خواسته را در اولویت سیاست های آموزش و پرورش قرار داده اند.

  :مدیریت مدرسه محوری به مثابه یک سیاست تغییر و تحول، یعنی فراهم شدن زمینه انتقال قدرت تصمیم گیری به سطح مدرسه می باشد و از لحاظ تصمیم گیری به آموزش دهندگان بسیار نزدیک می باشد و در واقع یکی از اشکال تمرکز زدایی است که مدرسه را اساسی ترین و مهم ترین بخش برای اصلاحات می داند و بر توزیع مجدد اختیار تصمیم گیری (در سطح مدرسه) تاکید می کند.

  مدیریت مدرسه محور بعنوان به عنوان یک شکل عدم تمرکز سازمانی است به نحوی که درآن تصمیم ها به وسیله کسانی اتخاذ می شوند که بیش از دیگران نسبت به کیفیت آموزشی که دانش آموزان دریافت می کنند، آگاهی و توجه دارند، یعنی مدیر، معلمان، والدین، شهروندان و خود دانش آموزان که در نهایت سبب می شود که استقلال، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدرسه افزایش یابد و نیز کییفت و اثر بخشی آموزش ها بهبود یابد.

  مدرسه محوری یا تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه، یک بازنگری در مدارس به ویژه مدارس دولتی است که انحصار قدرت تصمیم گیری را از یک سازمان مرکزی کاهش داده و منجر به افزایش دادن سطح دخالت و درگیری مدرسه می شود.

  از جمله اهداف مهم مدرسه محوری، تمرکز زدایی در نظام اداری و اجرایی آموزش و پرورش، ارتقا سطح کارایی و توانایی  مدارس از طریق تقویت و افزایش اختیارات مجموعه عوامل مدرسه، ایجاد خود رهبری، خلاقیت و پویایی در نظام داخلی و استفاده بهینه از توانایی ها و ظرفیت های مدیران، معلمان و اولیا جهت دستیابی به اهداف های آموزش و پرورش.

  در مسیر اجرایی مدیریت مدرسه محور مشکلاتی نیز وجود دارد از جمله: بینش تمرکز گرایانه برخی از مدیران مدارس و عادت داشتن به دریافت بخشنامه از ادارات  آموزش و پرورش برای اخذ هرتصمیمی، ساختار تمرکزگرایانه آموزش و پرورش، فقدان انگیزه در مدیران و معلمان برای ایجاد پویایی در مدارس، عدم آگاهی کافی مدیران مدارس از نقش رهبری خود در مسائل تعلیم و تربیت و توجه به مسائل جزئی و اجرایی، ضعف روحیه مشارکت پذیری و مشارکت جویی در مردم و عوامل مدرسه و ….

  اگر امکان واگذاری تصمیمات به مدارس فراهم گردد، قطع به یقین  بسیاری از مشکلات مدیران مرتفع خواهد شد. نبایستی به دلیل این که چند مورد خلاف قانون در مدارس مشاهده می گردد فرصت این تجربه  از بین برود، خصوصا اکنون با توجه به شرایط ویژه اقتصادی بایستی این تفویض اختیار به مدارس محقق شود و از سوی دیگر نظارت قوت بیشتری یابد.
  :نتیجه گیری
  درواقع مدیریت مدرسه محور ابزار ارزشمندی خواهد بود جهت دستیابی به هوشمندی ها،  توانایی ها و افزایش اشتیاق افراد جهت مشارکت بیشتر وگذر از ساختار متمرکز و یک سویه اداری به سمت و سوی سیاست مدرسه محوری که برپایه تمرکز زدایی و توزیع مسئولیت، مشارکت جویی و مشارکت پذیری، تفویض اختیار، متناسب سازی اختیارات یا مسئولیت ها، بومی سازی برخی برنامه ها و ایجاد انعطاف در برنامه های متناسب با شرایط اقلیمی با حفظ مبانی و اصول و سیاست ها و ایجاد خودراهبری و خلاقیت و پویایی در مدارس.

  ✍🏻زهرا رجبي(مدير مدرسه)

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس