1. اسفند ۱۷, ۱۳۹۷

  مهارت ها و شايستگی های ویژه معلمی درعصر جدید

  مهارت ها و شايستگی های ویژه معلمی درعصر جدید

   

  معلم بودن در هر سطح و مقطع تحصيلی نیاز به مقدار قابل توجهی از دانش و مهارت دارد. توجه به شايستگی های اصلی برای معلمان کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که همه معلمان و دیگران که در آموزش و پرورش کار می کنند، آمادگی خود را برای ایجاد یک تجربه مثبت برای دانش آموزان و خانواده هایشان به كار مي گيرند. در ادامه به ١٠ شايستگی موردنياز معلمان اشاره می شود.

  ۱⃣تعامل خوب با دانش آموزان
  معلمان باید بتوانند با تمام دانش آموزان ارتباط برقرار کنند. این شامل دانش آموزان كم توان و دانش آموزانی که در فعاليت ها وابسته به معلم هستند، می باشد. معلمان باید پیشداوری ها و احساسات خود را کنار بگذارند وبا رفتارهای خود باهمه دانش آموزان با احترام برخورد کنند، فرصت های برابر برای یادگیری فراهم کنند و به آنها اعتماد کنند.

  ۲⃣ایجاد یک محیط یادگیری
  ایجاد یک محیط یادگیری امن که برای یادگیری مفید است، ضروری است. معلمان باید انتظارات برای عملکرد بالاو رفتارخوب دانش آموزان را تعیین کنند. تمام قوانین باید به طور مداوم و منصفانه اجرا شوند. دانش آموزان نباید نگران باشند که در کلاس درس مورد آزار و اذیت قرار گیرند و هنگام صحبت کردن احساس راحتی می کنند.

  ۳⃣خوب بودن در طراحی طرح درس
  تمام معلمان باید قادر به طراحی برنامه های درسی استاندارد برای برآوردن نیازهای دانشي دانش آموزان باشند. این نیاز به دانستن چگونگی انتخاب و ایجاد مواد آموزشی برای جلب دانش آموزان در سطوح مختلف دارد. همچنین نیاز به ایجاد محدوده و دنباله ای دارد که دانش آموزان را به اندازه کافی برای تسلط بر استانداردها آماده نمايد.

  ۴⃣توانایی استفاده از استراتژی های مختلف آموزشی
  بهترین شیوه ها و راهبردهای تدریس مناسب، مربیان را قادر می سازد تا به طور موثر برنامه درسی را آموزش دهند. معلمان ممکن است سخنرانی کنند، اما آنها همچنین از استراتژی های مختلفی شامل استراتژی های غیر سنتی تدریس استفاده می کنند تا دانش آموزان با سبک های یادگیری چندگانه آموزش ببينند و درگیر شوند. معلمان بايد به طور منظم در جلسات توسعه حرفه ای شرکت کنند تا استراتژی های جدید و بهترین شیوه های آموزشي را یاد بگیرند.

  ۵⃣توانمندی در ارزیابی كردن
  معلمان باید ارزیابی های موثر را طراحی و یا انتخاب کنند. ارزیابی مؤثر باید با دقت اندازه گیری كندآنچه که آموزش داده شده و آنچه آموخته شده است.معلمان شايسته تکنیک های غیر رسمی و رسمي ارزیابی را برای نظارت بر عملکرد دانش آموزان ترکیب می کنند. آنها همچنین تکنولوژی و دیگر روش های خلاق را برای ارزیابی دانش آموزان در نظر می گیرند.

  ۶⃣توانایی شناسایی نیازهای دانش آموزان
  توانایی شناسایی و پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان، جزء حیاتی شغل معلمي است. این امر تا حدودی با ارزیابی های رسمی و غیررسمی برای کمک به راهنمایی دانش آموزان انجام می شود. با این حال، این امر شناختن توانمندي دانش آموزان از سطح آموزش و يادگيري ها، مؤلفه هاي ضروري آموزش در مورد منافع آنها، شناخت تغییرات خلقی و اطمینان از اینکه دانش آموزان ذهنی و احساسی بر یادگیری تمرکز دارند، را شامل می شود.

  ۷⃣شايستگی در برقراری ارتباطات
  ارتباط مؤثر با والدین و سایر ذینفعان در زمینه آموزش کودک، جزء کلیدی کار معلمان است. یک معلم با کیفیت به طور منظم به پیشرفت کودک می پردازد و بلافاصله هر نگرانی را که ممکن است بوجود آید، به آن پاسخ دهد. معلم همچنین می داند که چگونه با والدین نگران و يا بدون دغدغه در مورد مسائل مختلف بحث کند و چگونه می توان به بهترين تصمیماتی که به نفع فرزندان است، دست پيدا كند.

  ۸⃣همکاری و مشاركت
  معلمان باید بتوانند با معلمان دیگر و کارکنان مدرسه همکاری کنند. معلمان می توانند از یکدیگر بیاموزند و از طریق همکاری بهتر رشد کنند. آنها همچنین می توانند با همکاری برای ایجاد یک محیط آموزشی مطمئن و موثر برای همه دانش آموزان و بهبود تصویر کلی مدرسه و دستورالعملی که در آنجا وجود دارد، همکاری ومشاركت کنند.

  ۹⃣حفظ ظاهر حرفه ای
  معلم شايسته نیاز به نگه داشتن ظاهر حرفه ای در همه زمان ها دارد. معلمان اغلب به عنوان الگوهای برتر برای دانش آموزان نقش موثري دارند. اقداماتی مانند استفاده از كلمات سخيف، شايعه پراكنی در مورد نقاط ضعف معلمان ديگر و دانش آموزان و نامناسب لباس پوشيدن می تواند موجب ناديده گرفتن احترام به معلم شود.

  :keycap_ten:نشان دادن تعهد به حرفه
  معلم باید تعهد خود را به آموزش و پرورش و توسعه حرفه ای عملی سازد و با محوريت دانش محوری، استراتژی های آموزشی خود را تغییر و به روز رسانی کند و با بررسی پژوهش های جدید همواره تغییر شیوه یادگیری و تدریس را بياموزد.

  ✍🏻برگردان: زهرا علی اكبری

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس