1. راهبردهای تحول سازمانی (مدرسه به مثابه یک سازمان را «برنامه رسیدن به هدف»
  فوریه 8, 2019

  راهبردهای تحول سازمانی (مدرسه به مثابه یک سازمان را «برنامه رسیدن به هدف»

   کاربرد راهبردهای تحول در مدرسه

  راهبردهای تحول سازمانی (مدرسه به مثابه یک سازمان را «برنامه رسیدن به هدف» نیز می گویند. لذا در هر برنامه حداقل باید موارد زیر مشخص گردند:

  تحول چه کاری را باید انجام دهد؟ (چه نارسایی در سیستم و چه ضعفی در عملکرد مدرسه را باید حل کند؟)

  نقاط مطلوب و قابل دسترس تحول کدام اند؟ (چه اجزایی از سیستم مدرسه باید دستخوش تحول و تغییر گردد تا
  بازده کاری مدرسه افزایش یابد؟)

  فرآیند تغییر و تحول (تعیین سطح مطلوب برای آغاز تحول در مدرسه، تاکتیک های تغییر و تحول، روش جمع آوری اطلاعات منابع مورد نیاز) چگونه است؟

  راهبردهای تحول مدرسه باید به سه سؤال اساسی زیر پاسخ دهد:

  ۱⃣ چرا باید در مدرسه تغییر ایجاد کرد؟
  منظور همان چرایی تغییر است.یعنی بررسی وضعیت موجود مدرسه

  ۲⃣ چه تغییراتی باید انجام شود؟
  منظور همان چیستی تغییر است، یعنی ترسیم وضع مطلوب یا قابل انتظار

  ۳⃣چگونه این تغییرات را باید انجام داد؟
  منظور چگونگی انجام تغییر است. یعنی تجزیه و تحلیل وضع موجود و تجزیه و تحلیل و تشخیص مسائل و مشکلات. آنچه گفته شد در واقع چارچوب نظری تحلیل حول محور این سه سؤال است که به شرح نمایه زیر ارائه می شود:

  چرا باید تحول انجام پذیرد؟ نارسایی های موجود در عملکرد و بازده مدرسه کدام اند؟

  الف. نتایج غیركافی و غیرمطلوب مدرسه؛
  ب. سطح پایین عملکرد با معیارهای کارایی، اثربخشی، نوآوری، قابلیت انعطاف و… در مدرسه؛
  ج. ضعف منابع مالی، پشتیبانی، نگهداری مدرسه؛
  د. پایین بودن انگیزش (مثلا عدم کفایت پاداش ها، مزایا و حقوق، عوامل انگیزنده یا نارضایتی از شغل و محل کار)

  چه تحولی باید ایجاد کرد؟ چه جزیی یا اجزایی از سیستم مدرسه نیازمند تغییر و تحول است؟

  الف. فرهنگ و اهداف مدرسه؛
  ب.ساختار مدرسه؛
  ج. فرآیندهای داخلی مدرسه (آموزشی، تربیتی، اداری و مالی و…) در محیط و جامعه محلی پیرامون مدرسه

  کجا باید تحول را ایجاد کرد؟ تحول و تغییر باید در چه سطحی پایه گذاری شود؟ (قلمرو و گستره تغییر)

  الف. در سطح فرد (مثلا معلمان، گروه هایی از دانش آموزان)؛
  ب. در سطح مدرسه؛
  ج. در سطح محیط مدرسه.

  چگونه باید تغییر انجام شود؟ کدام یک از تاکتیک ها و روش ها برای ایجاد تغییر مناسب است؟

  الف. روش صدور نامه های مکتوب به معلمان و کارکنان (صدور دستورالعمل ها و شیوه نامه ها)، که معمولا روش از بالا به پایین است که در برخی موارد کاربرد دارد؛
  ب. روش جایگزینی – معمولا کارکنان و معلمان در طی یک سال تحصیلی، جایگزین یکدیگر می شوند یا در انجمن های اولیا و مربیان به روش مدرسه نیز این اتفاق می افتد؛
  ج. روش ساختاری – معمولا نوع ارتباط و میزان ارتباط مدیر با کارکنان و نحوه تعامل با کارکنان مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد؛
  د. روش تصمیم گیری می تواند در قالب روشهای تصمیم گیری گروهی و مشارکتی بهبود یابد؛
  ه. روش بحث و گفتمان – گسترش و تقویت این روش می تواند در جمع آوری اطلاعات، نیازها و خواسته های معلمان، دانش آموزان و والدين سازنده باشد؛
  و. روش حل مشکل گروهی – که معمولا از روشهای فردی و موردی بهتر و کار آمدتر است؛
  ز. از روش گروه «تی» – که در این روش گروه چگونگی تشخیص فرایندهای رفتار فردی و گروهی و روابط باز را می آموزد و در نتیجه روابط کاری کارکنان به ویژه معلمان، توسعه یافته و عملکرد مدرسه بهبود می یابد؛
  ح. روش آزمایش – در این روش آزمون و خطا برای تعیین بهترین نوع تغییر به کار می رود و در مواردی این آزمایش ها به اصطلاح پایلوت می شوند؛
  ط. روش آموزش – که در این روش کادر آموزش مدرسه مهارتها، مفروضات و رفتارهای جدیدی می آموزند که معمولا آموزش های مختلف توسعه منابع انسانی و بهبود مناسبات و اصلاح و تقویت و نگرش ها و انگاره ها را شامل می شود.

  :چگونه باید تغییر را ایجاد کرد؟ چه منابعی برای ایجاد تغییر مورد نیاز است و چه منابعی در دسترس است؟

  الف. منابع مالی و مادی؛
  ب. قدرت؛
  ج. منابع انسانی؛
  د. زمان؛
  ه. دانش و اطلاعات.

  نحوه انجام تغییر چگونه باید باشد؟ کدام روش جمع آوری اطلاعات مفید است؟

  الف. مشورت با کارکنان به ویژه جلسات بحث گروهی، بارش فکری؛
  ب. بازدید افراد؛
  ج. بازدید مدرسه؛
  د. مشاهده؛
  د. مطالعه اسناد و مدارک.

  رهبري اثربخش؛ انتشارات مرآت
  ✍🏻: دكتر حيدر توراني

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس