1. آبان ۱۵, ۱۳۹۷

  حداکثر مدت تحصیل دانشجویان مشمول خدمت سربازي

  حداکثر مدت تحصیل دانشجویان مشمول خدمت سربازي

  حداکثر مدت تحصیل دانشجویان مشمول خدمت سربازي

  حداکثر مدت تحصيل دانشجويان مشمول مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري اعلام شد

  حداکثر مدت تحصیل دانشجویان مشمول برای مقطع کارشناسی ۵ سال، دانشجویان مشمول برای مقطع کارشناسی ارشد ۳ سال و دانشجویان مشمول برای دکتری تخصصی ۶ سال اعلام شده است.
  دانشجویان کارشناسی حداکثرمدت تحصیل ۵ سال
  دانشجویان کارشناسی ارشدحداکثرمدت تحصیل ۳ سال
  دانشجویان دکتری تخصصیحداکثرمدت تحصیل ۶ سال
  با توجه به نکات ذیل وضعیت تحصیلی دانشجویان باید سالانه به سازمان وظیفه عمومی ناجا گزارش شود.
  ۱- درصورت انتقال دانشجوبه دانشگاه دیگر، نیازی به درخواست معافیت تحصیلی نیست، لیکن انتقال باید
  به سازمان وظیفه عمومی اعلام شود و دانشجو موظف است در سنوات تعیین شده، تحصیل را به اتمام رساند.
  بیشتر بخوانید۲- درخواست افزایش سنوات تحصیلی مشروط به امکان اتمام تحصیل در مدت ارفاقی باید قبل از اتمام سنوات به تصویب کمیسیون موارد خاص رسیده و به سازمان وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه اعلام شود.
  ۳- درصورت فراغت، اخراج، ترک تحصیل یا انصراف از تحصیل مراتب طی نامه ای با درج مشخصات و شماره ملی مشمول و تاریخ فراغت، اخراج، انصراف، ترک تحصیل، ظرف مدت ۲۰ روزبه سازمان وظیفه عمومی شهرستان محل استقرار دانشگاه اعلام شود.
  حداکثر مدت تحصیل دانشجویان مشمول خدمت سربازي

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس