1. آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا-معلم-امتحانات-آموزش و پرورش-ایران کلاس-کتابهای درسی-دانش آموزان-رشته ها-شب امتحان-بازگشایی مدارس-شروع مدارس-کتاب درسی-کتاب-درس-هنرستان فنی و حرفه ای-پودمان هنرستان-شب امتحان-آزمون اعزام به خارج معلمان-کلاس-درس-جزوه های شب امتحانی-دانش آموزان-دانش آموز-دانش آموزان و اضطراب شب امتحان-یران کلاس-کنکور سراسری-آزمون اعزام به خارج معلمان-آدرس-رشته ها-شماره تماس-هنرستان فني وحرفه اي-امتحانات-انتشار دفترچه-استخدام-آموزش و پرورش-انتصاب-دانشگاه-فرهنگيان-بايدها-نبايدها-عادات غذايي-چگونه از مدارس غیر دولتی شکایت کنیم؟-سرزنش، تحقیر و مقایسه دانش آموزان با یکدیگر منجر به افت تحصیلی می شود
  08/12/2018

  آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا

  آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا

  آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا در سه سطح مديريتي سازماندهي شده است :
  . دوره پيش دبستاني و ابتدايي
  . دوره متوسطه
  . دوره تكميلي
  آموزش حرفه اي در سطح متوسطه و بعد از متوسطه مورد بررسي قرار مي گيرد .

  ساختار آموزشي آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا

  آموزش پيش دانشگاهي
  آموزش پايه
  سن آغاز دوره: 7 سال
  سن اتمام دوره : 16 سال
  آموزش پيش دبستاني
  الف) مهد كودك
  ب) كودكستان
  ج ) مراكز مراقبتي كودكان
  مدت دوره : 2 سال
  بين سنين 4 تا 6 سال
  آموزش ابتدايي
  مشتمل بر پايه هاي تحصيلي 1 – 3 يا 1 – 4
  بين سنين6 تا 10 سال
  مدارك اعطايي:
  روال اعطاي مدرك فرق مي كند .هيچگونه استانداردي وجود ندارد . مدارك زماني كه نياز براي ورود به مدرسه راهنمايي وجود داشته باشد ، اعطا مي شوند .
  آموزش ابتدايي
  مشتمل برپايه هاي تحصيلي1 – 5
  مدت دورة: 5 سال
  بين سنين 6 تا 11سال
  مدرك اعطايي:
  روال اعطاي مدرك متفاوت است . هيچگونه استانداردي وجود ندارد . مدارك زماني كه نياز به ورود در مدرسه راهنمايي باشد ، اعطاء مي شوند.

  ساختار آموزش

  مقطع آموزش ابتدايي مدت زمان 8- 6 سال طي رده هاي سني14-6سال به طول مي انجامد.
  هدف اصلي برنامه هاي آموزش ابتدايي كسب مهارتها ، دانش و گرايشهاي مثبت و اساسي توسط دانش آموزان و تأكيد بر رشد فردي آنان با توجه به نيازها وتوانائيهاي فردي مي باشد.مقطع آموزش ابتدايي اجباري بوده و به صورت رايگان به دانش آموزان ارائه مي گردد.

  در مدارس ابتدايي طبق آمارسال 1995 نسبت معلمين به دانش آموزان بر 1/19 به1 در مدارس دولتي و 7/16به 1درمدارس خصوصي بالغ ميگردد.

  برنامه هاي آموزشي

  موضوعات محوري برنامه هاي آموزش ابتدايي عبارتند از: زبان انگليسي ، متون قرائتي ، مهارتهاي زباني ، آمار / رياضيات ، مطالعات اجتماعي / تاريخ و علوم
  مدت زمان ارائه دروس هفتگي
  حداقل ميزان ساعت كلاسي طي 4 سال اول دوره ابتدايي
  كل پايه ها پايه 4 پايه 3 پايه 2 پايه 1

  تعداد روزهاي آموزشي در سال درصد ساعت دروس محوري ساعت درسي دروس محوري در هفته ساعت درسي در هفته ميانگين موارد مذكور در 51 ايالت امريكا
  180 2/68 7/21 1/32 –

  آموزشي آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا

  سن ورود به آموزش اجباري در ايالات متحده ، مطابق با ايالت ، از سطح سني 5 تا 8 سالگي متفاوت مي باشد و عمومي ترين سن براي ورود به آموزش اجباري 7 سالگي مي باشد ؛

  در پايان دوره سن فارغ التحصيلان بين 15 تا 18 مي باشد كه البته سن 16 عمومي ترين سن و متداول ترين سن براي فارغ التحصيلي مي باشد .
  آموزش متوسطه در ايالت متحده مطابق با قوانين ، سياستهاي و تدابير ايالات و حوزه هاي مدرسه محلي شامل كلاس 12– 7ميباشد .هيچگونه ساختار، برنامه آموزشي يا قانون اجرايي وجود ندارد.

  تمامي قوانين و تدابيرازطريق حكومتهاي ايالتي و بيش از 14000 مدرسه محلي تصويب و اجرا مي گردند.

  تمامي ايالات و حوزه هاي مدارس ، سطح فارغ التحصيلي از مدرسه متوسطه را ، تكميل و اتمام كلاس دوازدهم مي دانند و اسم عمومي براي مدرك فارغ التحصيلي متوسطه ، ديپلم تحصيلات دبيرستاني مي باشد .

  ارزيابي تحصيلي

  شرايط و نيازهاي آكادميك و برنامه آموزشي فني و حرفه ايي جهت اخذ اين ديپلم از طريق هر ايالت تصويب واتخاذ ميگردد و ممكن است درهرايالت اين شرايط و برنامه هاي آموزشي متفاوت مي باشند.در بسياري از ايالات و مناطق (حوزه ها) نه در تمامي آنها ، امكان كسب ديپلم هاي ويژه دبيرستاني كه مشخص كنندة تكميل و اتمام تحصيلات آكادميك عالي يا برنامه هاي تحصيلي فني و حرفه ايي مي باشند، وجود دارد.گاهي اوقات ، مدارك آكادميك كالج مقدماتي ، تكميلي يا مدارك دبيرستاني آكادميك ناميده مي شوند و در بعضي موارد مدارك فني و حرفه ا ي ، ديپلمهاي دبيرستان فني و حرفه اي ناميده مي شوند.

  اعطاي اين مدارك كه به شكل خاصي تخصيص يافته اند ، در تمام كشور يك جور و به يك شكل نمي باشد .
  عنوان «ديپلم دبيرستان» نام شناخته شده ايي را براي مدرسة متوسطه ابالات متحده بر جاي مي گذارد.محتواي برنامة آموزشي كه به سبك ديپلم و نمرات كسب شده درج شده اند و رونوشت دبيرستان ناميده مي شود .
  سيستم نمره دهي
  اغلب مدارس متوسطه از نظام ارزيابي استفاده مي نمايند كه از حروف الفباي رمي D , C , B , A و گاهي E و F و حرف I به معناي نا تمام تشكيل يافته است .
  اين حروف به نمرات عددي وابسته و مربوط مي باشند .
  ( عالي ) : A
  ( قبولي ) : D
  ( مردودي ) : F

  آموزش مقدماتي متوسطه

  مقطع آموزش مقدماتي متوسطه مدت زمان 6-2 سال طي رده هاي سني18-14سال به طول مي انجامد.
  هدف اصلي برنامه هاي آموزش ابتدايي كسب مهارتها ، دانش و گرايشهاي مثبت و اساسي توسط دانش آموزان و تأكيد بر رشد فردي آنان با توجه به نيازها وتوانائيهاي فردي مي باشد.

  مقطع آموزش ابتدايي اجباري بوده و به صورت رايگان به دانش آموزان ارائه مي گردد.در مدارس ابتدايي طبق آمارسال 1995 نسبت معلمين به دانش آموزان بر 9/14 به1 در مدارس دولتي و3/11به 1درمدارس خصوصي بالغ ميگردد.
  طبق آمار سال1996،جمعيت سني كه اين مقطع را طي كرده اند برحدود 8/32 ميليون نفر بالغ مي گردد.مقطع تكميلي متوسطه نيز مدت زمان4سال به طول مي انجامد.
  به افرادي كه دوره متوسطه را با موفقيت به پايان مي رسانند مدرك ديپلم اعطا مي شود در اين بين تعدادي هستند كه دوره دبيرستان را ادامه نمي دهند امتحان جامعي به عنوان امتحان توسعه آموزش عمومي (GED) برگزارمي گردد كه درصورت موفقيت افراد به آنها مدرك معادل ديپلم ارائه مي گردد.

  برنامه هاي آموزشي آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا

  برنامه هاي درسي آموزش و پرورش تطبیقی ايالات متحده آمریکا مقطع مقدماتي متوسطه موضوعات زير را پوشش مي دهند :
  . دستور زبان انگليسي
  . متون خواندني
  . مهارت نوشتن
  . رياضيات
  . علوم و روشهاي علمي
  . تاريخ ايالات متحده
  . هنر
  . موسيقي
  . بهداشت و تغذيه
  . هنرهاي عملي
  . تربيت بدني
  . جغرافي

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس