1. بخشنامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی‌های پایه فنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  آذر ۱۷, ۱۳۹۷

  آموزش و پرورش تطبيقي ساختار نظام آموزشي

  آموزش و پرورش تطبيقي ساختار نظام آموزشي

  نظام آموزش و پرورش تطبيقي ساختار نظام آموزشي بر مقاطع آموزش ابتدايي، مقدماتي و تكميلي متوسطه و آموزش عالي مشتمل مي گردد.

  آموزش و پرورش تطبيقي ساختار نظام آموزشي مقاطع ابتدايي و مقدماتي و تكميلي متوسطه اجباريست.

  در اين كشور،گذراندن آموزش پايه ۹ ساله اجباري است.

  به عبارت ديگر هر دانش آموز مي بايد حداقل مدت زمان ۹ سال به مدرسه برود.

  آموزش و پرورش تطبيقي ساختار نظام آموزشي به مراحل ذيل تقسيم مي گردد:

  • مقطع آموزش پيش دبستاني ويژه كودكان رده هاي سني ۵- ۳ سال
  • مقطع آموزش ابتدايي ويژه دانش آموزان رده هاي سني ۱۱-۶ سال

  ساختار آموزش پيش دبستاني

  سال تحصيليتعدادمدارستعداد كل دانش آموزان ثبت ناميتعداد دانش آموزان دختران ثبت ناميتعداد كل معلمان
  ۱۹۹۰۱۷۲۳۲۲۱۹۷۲۲۳۰۰۹۳۶۹۲۰۰۷۴۹۶۰۰
  ۱۹۹۱۱۶۴۴۶۵۲۲۰۹۲۹۰۰۱۰۳۸۳۶۰۰۷۶۸۹۰۰
  ۱۹۹۲۱۷۲۵۰۶۲۴۲۸۲۱۰۰۱۱۴۰۸۷۰۰۸۱۵۰۰۰
  ۱۹۹۳۱۶۵۱۹۷۲۵۵۲۵۴۰۰۱۱۹۷۵۹۰۰۸۳۶۰۰۰
  ۱۹۹۴۱۷۴۶۵۷۲۶۳۰۲۷۰۰۱۲۳۰۱۰۰۰۸۶۱۷۵۶
  ۱۹۹۵۱۸۰۴۳۸۲۷۱۱۲۳۲۸۱۲۶۷۶۰۳۴۸۷۵۰۶۳
  ۱۹۹۶۱۸۷۳۲۴۲۶۶۶۳۲۷۰۱۲۴۱۳۰۱۷۸۸۸۵۹۶

  آموزش پايه

  • برنامه هاي آموزش پايه، ۹۰% از جمعيت ملي و مقطع مقدماتي متوسطه ۷۳% از اين جمعيت را تحت پوشش قرار داده است.
  • در نواحي شهري و شهرهاي بزرگ و نواحي ساحلي كه از نظر اقتصادي پيشرفته اند.
  • طي سال ۱۹۸۷، وزارت اقتصاد به صدور مصوبه «اعمال تغييراتي در نحوه ادارة آموزش پيش دانشگاهي در نواحي روستايي» مبادرت نمود.

  ساختار آموزش ابتدايي

  سال تحصيليتعداد مدارستعداد كل دانش آموزان ثبت ناميتعداددانش آموزان دختر ثبت ناميتعداد كل معلمينتعدادمعلمين زن
  ۱۹۹۰۷۶۶۰۷۲۱۲۲۴۱۳۸۰۰۵۶۵۵۵۲۰۰۵۵۸۱۸۱۰۲۴۰۸۸۰۰
  ۱۹۹۱۷۲۹۱۵۸۱۲۱۶۴۱۵۰۰۵۶۵۴۶۴۰۰۵۵۳۲۳۰۰۲۴۲۲۷۰۰
  ۱۹۹۲۷۱۲۹۷۳۱۲۲۰۱۲۸۰۰۵۶۸۵۶۰۰۰۵۵۲۶۵۰۰۲۴۵۸۵۰۰
  ۱۹۹۳۶۹۶۶۸۱۱۲۴۲۱۲۴۰۰۵۸۱۵۹۰۰۰۵۵۵۱۶۰۰۲۵۰۶۹۰۰
  ۱۹۹۴۶۸۵۵۸۸۱۲۸۲۲۶۲۳۳۶۰۳۵۳۰۰۱۵۶۱۱۳۲۴۲۵۶۹۸۲۷
  ۱۹۹۵۶۶۸۶۸۵۱۳۱۹۵۱۴۷۷۶۲۴۱۰۷۷۱۵۶۶۴۰۵۷۲۶۴۰۰۴۰
  ۱۹۹۶۶۴۵۹۸۳۱۳۶۱۵۰۰۴۲۶۴۶۷۰۱۳۴۵۷۳۵۷۹۰۲۷۱۸۸۴۲

  تعداد ساعات درسي اختصاص يافته به دروس دورة ابتدايي

  مواد درسيتعداد ساعات درسي در مناطقي كه دورة ابتدايي۶ سال استتعداد ساعات درسي در مناطقي كه دورة ابتدايي۵ سال است
  اخلاق۲۰۴۱۷۰
  زبان چيني۱۶۶۶۱۵۹۸
  رياضيات۹۸۶۹۵۲
  علوم اجتماعي۲۰۴۱۷۰
  علوم طبيعي۲۷۲۲۳۸
  ورزش۵۴۴۳۴۰
  موسيقي۴۰۸۳۴۰
  هنر۴۰۸۳۴۰
  كار۱۳۶۱۰۲

  آموزش اساتيد دانشگاه

  • تا سال ۱۹۵۵ هيچ گونه دوره آموزشي خاصي براي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ارائه نمي گرديد.
  •  اكثريت دانشجويان به منظور ادامه تحصيلات خود رهسپار اتحاد جماهير شوروي سابق مي شدند.
  • تا اينكه طي سال ۱۹۵۵ دوره دانشياري تشكيل شده و تعداد محدودي از دانشجويان بورس تحصيلي دريافت نمودند.

  نرخ مراکز آموزش معلمان طي سال ۱۹۹۸

  تعداد مدارستعداد افرادثبت ناميتعداد انشجويان تازه واردتعداد فارغ التحصيلانتعداد اساتيد
  كالج ها و دانشگاههاي عمومي۲۲۹۶۹۳۶۰۰۲۵۱۱۰۰۱۹۶۸۰۰۷۶۶۰۰
  مدارس متوسطة آموزش علمان۸۷۵۹۲۱۱۰۰۳۱۹۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۶۳۴۰
  مؤسسات آموزشي۱۹۰۲۱۲۰۰۰۸۲۲۰۰۶۶۲۰۰۱۸۷۰۰
  مراکز آموزش ضمن خدمت ملمان۲۰۸۷۳۷۱۰۰۰۱۲۶۰۰۱۶۸۲۰۰۴۶۳۰۰

   

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس