1. دبستان (ابتدایی دوره اول و دوم) غنچه های انقلاب
   دبستان (ابتدایی دوره اول و دوم) غنچه های انقلاب

   تهران, نازی آباد,

  2. هنرستا ن برادران مظفر
   هنرستا ن برادران مظفر

   تهران, مجیدیه,

  3. مهد کودک و پیش دبستانی دخترانه غیردولتی بهار اوشان
   مهد کودک و پیش دبستانی دخترانه غیردولتی بهار اوشان

   تهران, فشم,

  4. آموزشگاه علمی دخترانه رستگاران
   آموزشگاه علمی دخترانه رستگاران

   تهران, ستارخان,

  5. هنرستان شهيدمدرس
   هنرستان شهيدمدرس

   تهران, شهرک فردوس,

  6. دبستان (ابتدایی دوره اول و دوم) شهید رجبی۱
   دبستان (ابتدایی دوره اول و دوم) شهید رجبی۱

   تهران, عبدل آباد,

  7. دبستان دخترانه عادی دولتی آزاده
   دبستان دخترانه عادی دولتی آزاده

   تهران, شهرک ابوذر,

  8. متوسطه دوره اول شهید دکتر چمران
   متوسطه دوره اول شهید دکتر چمران

   تهران, شهرک ولیعصر,

 1. store
  فروشگاه ایران کلاس